کلیه محصولات این فروشگاه شامل گارانتی کیفیت میباشند و در صورت عدم رضایت مشتری بدون هیچ عذروبهانه ای  وبا کمال احترام تعویض ویا پس گرفته میشود.

قیمت پروفیل 95/02/06

ردیفسایزکارخانهحالتضخامت (mm)
نحوه پرداخت
1.522.534
1 10*20 پروفیل جهان 6 متری - 22100 - - - پول پیش
2 20*20 پروفیل جهان 6 متری - 21500 - - - پول پیش
3 10*25 پروفیل جهان 6 متری - 21800 - - - پول پیش
4 25*25 پروفیل جهان 6متری - 21350 - - - پول پیش
5 10*30 پروفیل جهان 6 متری - 21500 - -  - پول پیش
6 20*30 پروفیل جهان 6 متری - 21350 - - - پول پیش
7 سایزهای بالا پروفیل جهان 6 متری - - 19850 19850 20550 پول پیش
8 20*10 فولادتبریز 6 متری - 22100 - - - پول پیش
9 25*10 فولادتبریز 6 متری - 21900 - - - پول پیش
10 25*15 فولادتبریز 6 متری - 21600 - - - پول پیش
11 30*10 فولادتبریز 6 متری - 21600 - - - پول پیش
12 20*20 فولادتبریز 6 متری - 21550 - - - پول پیش
13 25*25 فولادتبریز 6 متری - 21600 - - - پول پیش
14 10*20 هیربد 6 متری - 22100 - - - پول پیش
15 20*20 هیربد 6 متری - 21500 - - - پول پیش
16 10*25 هیربد 6 متری - 21800 - - - پول پیش
17 25*25 هیربد 6 متری - 21300 - - - پول پیش
18 10*30 هیربد 6 متری - 21500 - - - پول پیش
19 20*30 هیربد 6 متری - 21300 - - - پول پیش
20 10*20 صدرا  6 متری - 22050 - - - پول پیش
21 20*20 صدرا  6 متری - 21600 - - - پول پیش
22 20*30 صدرا  6 متری - 21400 - - - پول پیش
23 10*30 صدرا  6 متری - 21500 - - - پول پیش
24 سایرسایزها صدرا 6 متری 22500   19700 19700 20200 پول پیش
25 20*20 تهران شرق  6 متری - 21500 - - - پول پیش
26 20*30 تهران شرق  6 متری - 21350 - - - پول پیش
27 10*20 تهران شرق  6 متری - 22100 - - - پول پیش
28 25*10 تهران شرق 6 متری - - - - - پول پیش
29 مکزیکی تهران شرق 6 متری - 22100 - - - پول پیش
30 سایر سایزها تهران شرق 6 متری 22000   20000 20000 20500 پول پیش
31 20*30 پروفیل صابری 6 متری   21350       پول پیش
32 20*20 پروفیل صابری 6 متری   21600       پول پیش
33 سایر سایزها پروفیل صابری 6 متری     20000 20000   پول پیش
34 20*20 پروفیل مشهد 6 متری   21650       پول پیش
35 30*20 پروفیل مشهد 6 متری   21550       پول پیش
36 سایر سایزها پروفیل مشهد 6 متری - - -  -  - پول پیش
37  20*20 پروفیل گیلان 6 متری   20900       پول پیش
38  25*25 پروفیل گیلان 6 متری   20800       پول پیش
39  30*20 پروفیل گیلان 6 متری   20800       پول پیش
41 20*20 پروفیل یزد 6 متری   21600       پول پیش
42 20*30 پروفیل یزد 6 متری   21380       پول پیش
43 20*40 پروفیل یزد 6 متری   21320       پول پیش
44 30*30 پروفیل یزد 6 متری   21320       پول پیش
45 سایرسایزها پروفیل یزد 6 متری 22500   19950 20000   پول پیش
منبع : خبرهای بازار آهنقیمت بروز پروفیل
برچسب ها : متری ,پروفیل ,20*20 ,جهان ,هیربد ,20*30 ,پروفیل جهان ,متری 21500 ,متری 22100 ,متری 21600 ,20*20 پروفیل ,سایر سایزها پروفیل